Właściciele, Zarząd i Rada Nadzorcza

Właściciele, Zarząd i Rada Nadzorcza

AKR S.A. – akcjonariat
  • Agencja Rozwoju Przemysłu – 5 969 232
  • Prywatni akcjonariusze – 33 917
Zarząd AKR S.A.
  • Prezes Zarządu Katarzyna Duszyńska.
Skład Rady Nadzorczej AKR S.A.
  • Robert Ślusarczyk
  • Marzena Szemiot
  • Jacek Majchrzak
  • Piotr Staszewski
Kapitał zakładowy
  • Kapitał zakładowy 60.032.400,00 PLN