Dla Akcjonariuszy

Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kochanowskiego 49informuje, iż w związku z ustawową koniecznością zapewnienia Akcjonariuszom dostępu do informacji, a także wobec realizacji i spełnienia obowiązku równego traktowania Akcjonariuszy uruchomiona została sekcja dla Akcjonariuszy.

DataTytułPobierz
03-08-2020dematerializacja akcji – informacja ogólna
03-08-2020dematerializacja akcji – klauzula
03-08-2020dematerializacja akcji protokół złożenia akcji
03-08-2020dematerializacja akcji – zgoda akcjonariusza
03-08-2020dematerializacja akcji – zgoda na komunikację elektroniczną
27-08-2020Pierwsze ogłoszenie w MSiG
17-09-2020Drugie ogłoszenie w MSiG