Działalność spółki

  •  Działalność AKR S.A.

AKR S.A. została powołana Aktem Notarialnym z dnia 29.06.1992 Rep. A nr 7671/92. Od początku jej istnienia większościowym udziałowcem jest Skarb Państwa. Profil działalności spółki ewoluował wraz z zmieniającą się rzeczywistością i otoczeniem gospodarczym. Zajmuje się realizacja porozumień zawartych dnia 19 maja 2005r. związanych z prywatyzacja huty „WARSZAWA”.

tel. +48 22 639 88 35 fax +48 22 639 88 34