Działalność spółki

  •  Działalność AKR S.A.

Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa Spółka Akcyjna powstała w dniu 29 czerwca 1992 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Huta Warszawa w spółkę akcyjną pod firmą  Huta Warszawa S.A. W dniu 22 grudnia 1992 Nadzwyczajne Walne  Zgromadzenie powzięło uchwałę o zmianie firmy spółki na Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa S.A.

Działalność Spółki jest związana z Umową o Wspólnym Przedsięwzięciu dotyczącej prywatyzacji byłej Huty Warszawa.